Image
Image
Image

Regulamin

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO FINAŁU IGRZYSK STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU
29.11 – 1.12.2019 KRAKÓW
I. CEL IMPREZY

Igrzyska Studentów Pierwszego Roku są przeprowadzane w celu popularyzacji sportu i kultury fizycznej wśród studentów pierwszych lat studiów. Zawody promują Akademicki Związek Sportowy i sport na uczelniach. Impreza organizowana jest dla zwycięzców eliminacji środowiskowych (Gdańsk, Katowice, Kraków,Lublin, Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław).

II. ORGANIZATOR

Organizatorem X Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku jest Akademicki Związek Sportowy Kraków (ul. Reymonta 17, 30–059 Kraków, tel.: 12 636 87 71, email: krakow@azs.pl).

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

1. X Ogólnopolski Finał Igrzysk Studentów Pierwszego Roku odbędzie się w Krakowie w dniach 29.11-1.12.2019 r. w oparciu o uczelniane obiekty sportowe.

2. Zakwaterowanie ekip: Best Western Efekt Express Kraków Hotel ul. Opolska 14 oraz System Hotel Kraków ul. J. Conrada 35.

3. Weryfikacja oraz odprawa techniczna odbędą się w miejscu hotelu Best Western Efekt Express Kraków Hotel ul. Opolska 14 w piątek 29.11.2019 r.

IV. PROGRAM IMPREZY

1. Zawody odbędą się w dniach 30.11-1.12.2019 r. według harmonogramu opublikowanego w komunikacie organizacyjnym, który zostanie przesłany do uczestników po zebraniu zgłoszeń i losowaniu.

2. X Ogólnopolski Finał Igrzysk Studentów Pierwszego Roku rozgrywany zostanie w następujących dyscyplinach sportowych:

- koszykówka kobiet i mężczyzn

- piłka siatkowa kobiet i mężczyzn

- futsal mężczyzn

- biegi przełajowe kobiet i mężczyzn

- pływanie kobiet i mężczyzn

- ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn

- tenis stołowy kobiet i mężczyzn

3. Dekoracje zwycięzców w klasyfikacjach indywidualnych odbywać się będę po zakończeniu poszczególnych dyscyplin w miejscach ich rozgrywania, dekoracja w klasyfikacji drużynowej oraz środowisk podczas ceremoniizakończenia Igrzysk.

V. ZASADY UCZESTNICTWA

1. W X Ogólnopolskim Finale Igrzysk Studentów Pierwszego Roku mogą uczestniczyć jedynie studenci pierwszegoroku studiów, po raz pierwszy przyjęci na studia, wyłonieni w eliminacjach środowiskowych.

2. W grach zespołowych dane Środowisko może zgłosić jeden zespół do każdej dyscypliny z zastrzeżeniem pkt. V. 6 niniejszego regulaminu. Drużyna musi składać się ze studentów tej samej uczelni.

 3. W konkurencjach indywidualnych uczelnia może zgłosić liczbę zawodniczek i zawodników określoną w części technicznej regulaminu danej dyscypliny z zastrzeżeniem pkt. V.6 niniejszego regulaminu.

4. Jeżeli osoby/drużyny, które zakwalifikowały się do finałów nie mogą w nich uczestniczyć, prawo startu przechodzi na kolejną osobę/drużynę z danych eliminacji środowiskowych.

5. Dokumenty niezbędne do weryfikacji uczestników X Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów PierwszegoRoku to:

- zgłoszenie ostateczne wg załączonego wzoru,

- ważna legitymacja AZS,

- dowolny dokument potwierdzający status studenta pierwszego roku (indeks, legitymacja studencka lubcertyfikat przynależności akademickiej).

6. Reprezentacja Środowiska na X Ogólnopolski Finał Igrzysk Studentów Pierwszego Roku w ramach dofinansowaniaZarządu Głównego AZS może liczyć maksymalnie 90 osób (maksymalnie 82 zawodników + trenerzy,kierownik reprezentacji Środowiska). Osoby przekraczające wskazane limity ilościowe pokrywają 100 % kosztów związanych z pobytem i organizacją imprezy.

VI. SYSTEM ROZGRYWEK I MIEJSCE ZAWODÓW

KOSZYKÓWKA

1. Z każdych eliminacji środowiskowych do Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku zgłoszonychmoże być maksymalnie jeden zespół żeński i jeden zespół męski.

2. Skład drużyny − max. 10 zawodniczek / zawodników (w tym zawodniczki / zawodnicy rezerwowi) + jednaosoba towarzysząca.

3. System rozgrywek:- Eliminacje rozegrane zostaną w dwóch grupach systemem „każdy z każdym”; dwie pierwsze drużyny z każdejgrupy rozgrywają półfinały (A1–B2 i B1–A2), a następnie mecze o I i III miejsce; zespoły, które w grupach zajmą trzecie lokaty, grają jeden mecz o V miejsce; zespoły, które zajęły czwarte miejsca, grają jeden mecz o VII miejsce,

- Losowania do grup eliminacyjnych przeprowadzone zostanie w biurze organizatora po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń wstępnych,

- W przypadku zgłoszenia do zawodów mniej niż sześciu drużyn, turniej zostanie rozegrany systemem „każdyz każdym”.

4. Czas gry:Spotkanie rozgrywane jest w czasie 2 × 10 min., a w przypadku remisu następuje dogrywka 1 × 2 min. Czas gry jest ciągły (bez zatrzymywania zegara) za wyjątkiem:

- rzutów wolnych

- przerwy na żądanie

- dwóch ostatnich minut drugiej połowy

- dogrywki

4. Przerwa między połowami trwa 2 min. Każdemu zespołowi przysługuje 1 przerwa na żądanie w trakcie całego meczu.

5. Faule. Zawodnik, który popełnił cztery faule, zostanie o tym poinformowany i musi natychmiast opuścić grę. Piąty i każdy kolejny faul drużyny w jednej połowie skutkują rzutami osobistymi pokrzywdzonej drużyny.

6. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 2 pkt., za przegraną 1 pkt.

7. O zajętym miejscu w tabeli decydują kolejno:
- większa liczba zdobytych punktów,
- wynik meczu pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
- w przypadku kiedy więcej niż dwa zespoły mają taką samą liczbę punktów o kolejności w tabeli decyduje tzw. mała tabela uwzględniająca jedynie wyniki spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

PIŁKA SIATKOWA

1. Z każdych eliminacji środowiskowych do Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku zgłoszonych może być maksymalnie jeden zespół żeński i jeden zespół męski.

2. Skład drużyny − max. 10 zawodniczek / zawodników (w tym zawodniczki / zawodnicy rezerwowi) + jednaosoba towarzysząca.

3. System rozgrywek:

- Eliminacje rozegrane zostaną w dwóch grupach systemem „każdy z każdym”; dwie pierwsze drużyny z każdej grupy rozgrywają półfinały (A1–B2 i B1–A2), a następnie mecze o I i III miejsce; zespoły, które w grupach zajmą trzecie lokaty, grają jeden mecz o V miejsce; zespoły, które zajęły czwarte miejsca, grają jeden mecz o VII miejsce,

- Losowania do grup eliminacyjnych przeprowadzone zostanie w biurze organizatora po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń wstępnych,

- W przypadku zgłoszenia do zawodów mniej niż sześciu drużyn, turniej zostanie rozegrany systemem „każdyz każdym”.

4. Mecz rozgrywany jest do dwóch wygranych setów, każdy do 15 pkt. z zachowaniem dwupunktowej przewagi.W przypadku remisu rozgrywany jest trzeci set do 15 pkt. z zachowaniem dwupunktowej przewagi.

5. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 2 pkt., za przegraną 1 pkt.

6. O zajętym miejscu decyduje w kolejności:
- większa liczba zdobytych punktów
- lepszy stosunek setów (liczba uzyskana po podzieleniu setów zdobytych przez sety stracone),
- lepszy stosunek małych punktów (liczba uzyskana po podzieleniu punktów zdobytych przez punkty stracone),
- wynik meczu pomiędzy zainteresowanymi zespołami.

FUTSAL MĘŻCZYZN

1. Z każdych eliminacji środowiskowych do Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku zgłoszonych może być maksymalnie jeden zespół.

2. Skład drużyny − max. 10 zawodników (w tym zawodnicy rezerwowi) + jedna osoba towarzysząca.

3. System rozgrywek:
- Eliminacje rozegrane zostaną w dwóch grupach systemem „każdy z każdym”; dwie pierwsze drużyny z każdejgrupy rozgrywają półfinały (A1–B2 i B1–A2), a następnie mecze o I i III miejsce; zespoły, które w grupach zajmą trzecie lokaty, grają jeden mecz o V miejsce; zespoły, które zajęły czwarte miejsca, grają jeden mecz o VII miejsce,

- Losowania do grup eliminacyjnych przeprowadzone zostanie w biurze organizatora po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń wstępnych, 

- W przypadku zgłoszenia do zawodów mniej niż sześciu drużyn, turniej zostanie rozegrany systemem „każdyz każdym”.

4. Obowiązują przepisy PZPN odnośnie gry w futsal z wyjątkiem czasu gry oraz fauli kumulowanych.

5. Spotkanie rozgrywane jest w czasie 2 × 10 min. (efektywnego czasu gry). Przerwa między połowami trwa 3 min. W przypadku remisu w fazie pucharowej następuje seria rzutów karnych (po 3).

6. W meczu bierze udział 4. zawodników w polu oraz bramkarz, zmiany dokonywane są w dowolnej chwili.

7. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., za przegraną 0 pkt.

8. O zajętym miejscu w tabeli decyduje w kolejności:
- większa liczba zdobytych punktów,
- wynik meczu pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
- większa liczba zdobytych bramek,
- bilans bramek ze wszystkich spotkań,
- rzuty karne (3) wykonane przy udziale zainteresowanych drużyn.

9. Po otrzymaniu dwóch żółtych kartek lub jednej czerwonej kartki ukarany zawodnik zostaje automatycznieo dsunięty od jednego najbliższego meczu turnieju.

10. Czwarty i każdy następny faul drużyny skutkuje rzutem karnym przedłużonym z 10 metrów dla przeciwnika.

11. Wprowadza się obowiązek gry w ochraniaczach na piszczele.

BIEGI PRZEŁAJOWE

1. Z każdych eliminacji środowiskowych do Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku zgłoszonych może być maksymalnie 10 zawodniczek i 10 zawodników + jedna osoba towarzysząca.

2. Zawody przeprowadzone zostaną na następujących dystansach:
- kobiety − ok. 3 000 m
- mężczyźni − ok. 4 500 m

PŁYWANIE

1. Z każdych eliminacji środowiskowych do Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku zgłoszonych może być maksymalnie 4 zawodniczki i 4 zawodników do każdego rozgrywanego dystansu oraz jednasztafeta żeńska i jedna sztafeta męska + jedna osoba towarzysząca.

2. Jedna zawodniczka / jeden zawodnik może startować w dwóch konkurencjach indywidualnych oraz w sztafecie.

3. Zawody przeprowadzone będą w następujących konkurencjach:
- 50 m stylem dowolnym,
- 50 m stylem klasycznym,
- 50 m stylem grzbietowym,
- 50 m stylem motylkowym,
- 4 × 50 m stylem dowolnym.

4. O zajętym miejscu decyduje najlepszy czas.

ERGOMETR WIOŚLARSKI

1. Z każdych eliminacji środowiskowych do Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku zgłoszonych może być maksymalnie 4 zawodniczki i 4 zawodników w każdej wadze + jedna osoba towarzysząca.

2. Zawody zostaną przeprowadzone na dystansie 1000 m w kategoriach:
- KA – kobiety,
- KL – kobiety (do 61,5 kg),
- MA – mężczyźni,
- ML – mężczyźni (do 75 kg).

3. Kolejność startu ustala Komisja Sędziowska.

4. O kolejności zajętych miejsc decyduje czas uzyskany przez zawodnika.

5. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej zawodników takiego samego czasu o zajętym miejscu decyduje dogrywka na dystansie 500 metrów (za zgodą obu zainteresowanych). Dogrywka dotyczy miejsc medalowych, w pozostałych przypadkach zawodnicy zajmują miejsca ex aequo.

6. W przypadku przerwania biegu przed jego końcem z przyczyn obiektywnych (np. awaria ergometru), zawodnik ma prawo do powtórzenia biegu na dystansie 1000 m.

7. Oficjalne ważenie zawodników odbędzie się godzinę przed rozpoczęciem zawodów.

TENIS STOŁOWY

1. Z każdych eliminacji środowiskowych do Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku zgłoszonych może być maksymalnie 4 zawodniczki i 4 zawodników + jedna osoba towarzysząca.

2. System rozgrywek

- pucharowy do 2 przegranych.

3. Losowanie zostanie przeprowadzone bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów.

VII. PUNKTACJA I NAGRODY

1. Podczas X Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku prowadzone będą następujące klasyfikacje:
- Indywidualna – wynikająca z zajętych miejsc w poszczególnych dyscyplinach/konkurencjach indywidualnych,
- Drużynowa – wynikająca z zajętych miejsc w poszczególnych dyscyplinach zespołowych oraz z punktów zdobytych przez najlepszych zawodników w dyscyplinach indywidualnych przy uwzględnieniu:
- biegi przełajowe K – 4 najlepszych wyników reprezentantek środowiska,
- biegi przełajowe M – 4 najlepszych wyników reprezentantów środowiska,
- pływanie K – 3 najlepszych wyników reprezentantek środowiska na każdym dystansie + wynik sztafety liczony podwójnie,
- pływanie M – 3 najlepszych wyników reprezentantów środowiska na każdym dystansie + wynik sztafety liczony podwójnie,
- ergometr wioślarski K – 2 najlepszych wyników reprezentantek środowiska w każdej wadze,
- ergometr wioślarski M – 2 najlepszych wyników reprezentantów środowiska w każdej wadze,
- tenis stołowy K – 3 najlepszych wyników reprezentantek środowiska,
- tenis stołowy M – 3 najlepszych wyników reprezentantów środowiska.

W klasyfikacjach drużynowych dyscyplin / konkurencji indywidualnych stosowana jest zasada punktowania:
I miejsce – „n+1” pkt.; II miejsce – „n–1” pkt.; III miejsce – „n–2” pkt.; itd. gdzie „n” oznacza liczbę zawodników startujących w danej dyscyplinie/konkurencji.
Środowiskowa – klasyfikacja obejmująca starty przedstawicieli danego środowiska we wszystkich dyscyplinach na podstawie odrębnych klasyfikacji tych dyscyplin przy uwzględnieniu zasady punktowania: I miejsce – „n+1” pkt.; II miejsce – „n–1” pkt.; III miejsce – „n–2” pkt.; itd. gdzie „n” oznacza liczbę środowisk startujących w Finale. W przypadku braku startu w dyscyplinie zaliczane jest 0 pkt.
2. W przypadku gdy dwie lub więcej reprezentacji środowiskowych zdobędzie taką samą liczbę punktów, o kolejności decyduje większa liczba pierwszych miejsc w poszczególnych klasyfikacjach, a w przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia większa liczba drugich miejsc, trzecich, itd.
3. Zwycięzcy poszczególnych klasyfikacji otrzymują:
- w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej: medale, dyplomy,
- w klasyfikacji środowiskowej: puchary i dyplomy,
- wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe gadżety.
VIII. UWAGI KOŃCOWE
1. Zawody przeprowadzane będą zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz w kwestiach nim nie uregulowanych w oparciu o przepisy odpowiednich Związków Sportowych.
2. Sposób zgłoszenia do zawodów zostanie określony w komunikacie organizacyjnym.
3. W Ogólnopolskim Finale Igrzysk Studentów Pierwszego Roku uczestniczą reprezentacje uczelni (gry zespołowe) oraz reprezentacje środowisk AZS (dyscypliny indywidualne) w liczbie określonej w poszczególnych częściach technicznych regulaminu dotyczących danej dyscypliny.
4. Organizator Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku pokrywa częściowe koszty pobytu (zakwaterowanie i wyżywienie) uczestników rozgrywek oraz koszty organizacji zawodów i imprez towarzyszących.
5. Uczestnicy Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku pokrywają koszty przejazdu.
6. Osoby przekraczające wskazane limity ilościowe oraz osoby, które zostały zgłoszone, a nie wystartowały w zawodach pokrywają 100 % kosztów związanych z pobytem i organizacją imprezy.
7. W przypadku złamania zasad niniejszego regulaminu, można składać protesty do biura Zarządu Głównego AZS w terminie do 7 dni od zakończenia zawodów (decyduje data wpłynięcia protestu do biura). Ustala się opłatę protestową w wysokości 500 PLN, którą należy uiścić najpóźniej w dniu składania protestu. W przypadku oddalenia protestu ww. kwota zostaje przeksięgowana jako wpłata na fundusz statutowy AZS Kraków.
8. W przypadku stwierdzenia uczestniczenia w Finale Ogólnopolskich Igrzysk Studentów Pierwszego Roku zawodniczki /zawodnika nieuprawnionego do startu, w dyscyplinie indywidualnej zostanie on zdyskwalifikowany, a w dyscyplinie drużynowej zdyskwalifikowana zostanie cała drużyna.
9. Sprawy sporne podczas zawodów rozstrzyga Organizator w porozumieniu z Komisją Sędziowską. Protesty rozstrzyga Komisja Odwoławcza Rady UKF Zarządu Głównego AZS, a odwołania od jej decyzji rozpatruje Zarząd Główny AZS.
10. Organizator Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku jest zobowiązany do opracowania sprawozdania wraz z wynikami. Komunikat taki zostanie zamieszczony na stronie www.igrzyska.azs.pl oraz www.azs.krakow.pl w ciągu 1 dnia od zakończenia imprezy.

...

Image
Akademicki Związek Sportowy Kraków. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Search